Hội Thánh

Hội Thánh không phải là một tổ chức tôn giáo do loài người tự lập ra. Loài người đã lập ra các giáo hội mang danh Chúa, như: Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Chính Thống, Giáo Hội Tin Lành… … Đọc Tiếp →

Bảy Hội Thánh

Xin bấm vào các tựa bài dưới đây để đọc và nghe các bài giảng về bảy Hội Thánh trong Khải Huyền: Ý Nghĩa Tổng Quát Khải Huyền Đoạn 2-3100 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:1-7 Chú Giải Sách Khải … Đọc Tiếp →