Chào Mừng và Hướng Dẫn

Kính chào quý bạn đọc trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.

Chúng tôi vui mừng được quý bạn ghé thăm khu mạng hoithanhphaiannan.net. Đây là khu mạng được lập ra để kêu gọi Hội Thánh giữa vòng dân Việt ăn năn, chuẩn bị cho ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện đến, đem Hội Thánh vào trong thiên đàng.

Trước khi đọc, nghe các bài khác trên trang web này, xin bạn hãy đọc tiếp dưới đây phần giải thích các thuật ngữ được dùng trên trang web này. Phần giải thích các thuật ngữ sẽ giúp bạn hiểu rõ nội dung của các bài viết và nội dung của Thánh Kinh.

Đọc Tiếp →

Share This:

Hội Thánh

Share This:

Bảy Hội Thánh

Xin bấm vào các tựa bài dưới đây để đọc và nghe các bài giảng về bảy Hội Thánh trong Khải Huyền:

Share This:

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa

Xin bấm vào tựa bài dưới đây để đọc và nghe các bài giảng về bảy lời kêu gọi của Chúa dành cho con dân của Ngài:

Share This:

Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Một Bài Giảng Rất Quan Trọng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Xin xem chi tiết trong phần ghi chú ở cuối bài này.

Đọc Tiếp →

Share This: